Alipašina 49, 71 000, Sarajevo - Bosna i Hercegovina

Tel/Fax: +387 (0)33 202 502 | Mob: +387 (0)61 721 144 info.sporticus@gmail.com

Moderno trčanje (džogiranje)

kondicioniranjew

Moderno trčanje (džogiranje) zahtjeva oprezno planiranje svakog treninga ili takmičenja

Na žalost, svjedoci smo svakodnevnih prizora punih ambulanti sredovječnih muškaraca i žena koji traže ljekarsku pomoć poslije jednog ili više treninga trčanja jer je moderno doba zahtjevalo malo drugačije motive kad je u pitanju bavljenje trčanjem.

 

Uglavnom se radi o sticanju kondicije kao faktoru unapredjenja zdravlja koje je naravno svakom prijeko potrebno,ali sve veči broj ljudi radi to iz pomodarstva jer je „neki njegov kolega ili kolegica prošle sedmice istrčao polumaraton ovog vikenda, pa naravno da to i ja mogu jer sam se ja u mladosti više bavio sportom ili je moj otac bio poznati ili polupoznati sportaš“.

 

Da li je to ispravno razmišljanje??? Da li su to ispravni postupci???

 

Ako pogledamo realnu situaciju na terenu, radi se o velikom broju „uredskih radnika ili menadjera,administratora ili sl.“koji nerijetko iz radne stolice uskaču u auta i idu na različite poligone/terene za trčanje i ulaze odmah u trenažni ciklus bez predhodno „isplaniranog procesa ulaska u trening“. Ne moramo ni naglašavati da su to ljudi koji sjede 8-12 h u prinudnom sjedečem položaju sa različitim amplitudama pokreta u koljenu,kuku ili skočnom zglobu.

 

Večinu objašnjenja na neka od gore navedenih pitanja možemo dobiti kroz analizu mogučih povreda uzrokovanih ovakvim načinom trčanja.

Neke od studija koje su sprovedene unazad 5 godina a vezane za broj povreda izazvanih trčanjem su pokazale da je incidenca vrlo visoka i da 20-64% novih praktičara djoginga ima ozbiljniju povredu (odsustvo sa terena 3 i više dana) na 150h trčanja.

Stručnjaci iz različitih naučnih oblasti kao što su medicina,kineziologija,biomehanika i sl.su podjelili rizike povredjivanja na unutrašnje i vanjske ili anatomske,biomehaničke,tehničke i dr.

Najčešće povrede ili patološka stanja su sindromi prenaprezanja u potkoljenoj i natkoljenoj regiji, istegnuča ligamenata,oštečenja hrskavičavih dijelova u zglobovima,upale sluznih vreča-burzi, pojačavanje simtoma bolnih ledja i dr.

Na dio ovih stanja se može jako puno uticati ako su ona izazvana zbog loše tehnike trčanja,nepravilnog treninga u cijelosti,lošeg odabira terena za trčanje i dr.

Kada su upitanju i patike za trčanje moramo naglasiti da se vodi „pravi mali rat medju proizvodjačima za naklonost kupaca“ gdje svi pokušavaju da odredjene anatomske i biomehaničke nedostake „isprave“ adekvatnom obućom.

Medjutim, danas se sve više potvrdjuje izreka“ da je važnije kako trčiš od onog što imaš na nogama ili ono što je na tvojim nogama može usmjeriti način tvog trčanja“.

Bez obzira na sve gore navedeno veliku ulogu imaju preventivne mjere koje se u sklopu svakog treninga trčanja mogu prakticirati.

Planiranje treninga koje podrazumijeva pravilnu konzumaciju hrane i pića prije,za i poslije treninga,preventivne vježbe kao što su vježbe propriocepcije,dinamičkog istezanja prije,a statičkog istezanja poslije trčanja, vježbe unapredjenja agilnosti ,koordinacije i snage,postupci oporavka izmedju dva treninga (limfna drenaža,masaže,hladne kupke,krioterapija i dr .metode fizikalne medicine) će definitivno smanjiti incidencu povredjivanja i do 50% .

Idealno bi bilo da nakon odluke „da čete od ponedeljka krenuti na trčanje“ uradite preventivni sistematski pregled kod specijaliste koji se bavi koštano-zglobno-mišičnim sistemom kao i kod spec.interniste-kardiologa kako bi smanjili mogučnost povredjivanja ili nastanka nekih ozbiljnijih stanja koji bi doveli do ugrožavanja zdravlja u užem smislu riječi.

Konsultacija različitih stručnjaka iz oblasti trčanja(treneri,kondicioni treneri,bivši atletičari,fizioterapeuti i dr) ili upis i rad u školama trčanja sigurno če dovesti do bržeg cilja koji ste zacrtali a sa manjom mogučnošču povredjivanja ili ugrožavanja zdravlja.

(Sporticus – medcinski centar)