Alipašina 49, 71 000, Sarajevo - Bosna i Hercegovina

Tel/Fax: +387 (0)33 202 502 | Mob: +387 (0)61 721 144 info.sporticus@gmail.com

Author:

kinesiotaping_w

Kinesiotaping

Proces prirodnog liječenja uz Kinesio trake (kinesiotape) je 1970. godine razvio dr. Kenzo Kase, japanski kiropraktičar, a na temelju vlastitog kliničkog iskustva, utvrdivši da mnogi bolovi nastaju zbog funkcijskih smetnji mišića i tkiva u području zglobova, te njihovog međusobno narušenog sklada.

kondicioniranjew

Kondicioniranje

Kondicioniranje se može definirati kao proces unapređenja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, morfoloških karakteristika, zdravstvenog statusa sportaša te za tu svrhu potrebnih motoričkih znanja.

naknada-stetew

Medicinsko savjetovanje za osiguranje

Imali ste povredu a osigurani ste, ne znate da li zbog vaše povrede imate pravo na naknadu štete? – to su pitanja na koja Vam mi možemo pomoći da nađete odgovor.

medicinsko_savjetovanjew

Medicinsko savjetovanje

Ordinacija „Sporticus“ osim regularnih usluga svojim pacijentima nudi i medicinsko savjetovanje širokog spektra (usluge nutricioniste, interniste, pulmologa, ginekologa, neurologa, reumatologa) od strane dokazanih i respektabilnih imena medicine.

medicinska_dijagnostikaw

Dijagnostika

Pregled ljekara, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije obuhvata opći pregled i specijalni dio pregleda.