Alipašina 49, 71 000, Sarajevo - Bosna i Hercegovina

Tel/Fax: +387 (0)33 202 502 | Mob: +387 (0)61 721 144 info.sporticus@gmail.com

Metod Meziere

maxresdefault

Metod “Mezieres”-Novi individualni pristup u medicinskoj rehabilitaciji bolnih sindroma,lošeg držanja,psihičke napetosti uslijed smanjene fizičke aktivnosti I dr.

 

 

“Mezieres” je tehnika individualne rehabilitacije, globalnog karaktera koja kroz pokušaj vračanje simetrije tijela u fiziološku I normalnu poziciju omogučava povratak funkcije koštano-zglobno-mišičnog sistema a preko njega I drugih organiskih sistema u organizmu.

Pacijent je zahvaljujući holističkom pristupu analiziran globalno da bi se otkrile mišićne kontrakture koje su odgovorne za određene patološke probleme.

Metod je tako postavljen da prema otkrivanju stvarnih razloga koji su uzrokovali pojavu patoloških fenomena pravi se I postavlja program”sanacije” ili popravka navedenih struktura ,jer simptomi koje pacijent navodi samo su posljedice ili “požar” koji nastaje u tijelu.Znači “Mezieres” metoda se bavi I uzrokom I posljedicama mišičnog disbalansa u tijelu.

Najčešča polja interesovanja kao I najznačajniji rezultati se postavljaju kod bolnog sindroma vrata,trzajnih povreda vrata,skolioza,hiperlordoza,kifoza,oštečenja intervertebralnih diskova ,diskus hernia,relativnih radikulopatija I dr.

Takodje , kod ostečenja zglobova koljena,kuka I ramena kao što Gonartroza,Koksartroza,Periartritis humeroskapularis,pomaže uspostavljanju što korektnijeg odnosa u zglobu zahvaljuči urednoj dužini I snazi mišiča.

Ali najbrži I najvidljiviji rezultati se postižu u korekciji lošeg posturalnog statusa kojeg ima gotovo svaki čovjek,danas.

Metod nalazi prostor i u polju preventivne medicine i okrenut je svima onima bez posebnih patoloskih problema a koji zele zadržati dobro zdravlje i upoznati bolje svoje tijelo.

Terpija je organizovana u ciklusu individualnih tretmana koji zavise od patološkog problema i karakteristika samog pacijenta.

Francuska fizioterapeutkinja F.Mezieres je svojevremeno primjetila da se mnogobrojni ledjni mišići ponašaju kao jedan mišić previše jak i prekratak što kod svakog rada dovodi do skraćenja čitave mišićne strukture.

Dalje, kroz pažljivo promatranje i studiranje anatomije je objasnila zašto se ovo dešava.Mišići su pozicionirani izmedju zglobova i kao crijep na krovu kuće formiraju mišićne lance.

F.Meziers je evidenzirala četri mišićna lanca:Zadnji lanac,Donji prednji lanac,Brahialni lanac,Anteriorni vratni lanac.Ovi mišićni lanci su uvijek napeti i u konstantnom skraćivanju što je glavni razlog svih “dizmorfizama” u tijelu.

Sta je dizmorfizam? Ništa drugo nego promjena normalne forme tijela.To je univerzalna definicija.Dalje gledajuči forma (struktura) naših zglobova uslovljava funkciju istih.Približavajuči pacijenta njegovoj normalnoj formi preko istezanja mišićnih lanaca vračamo normalnu funkciju svakom zglobu.

STRUKTURA-FUNKCIJA

Terapeut (Mezierista) koristi različite posture tijela da bi stavio u jednu cijelinu čitavu strukturu tijela te na taj način odklonio uzroke bola (simptoma).Tačno je da se mišići mogu istezati (streching) ali ako je jedan segment previše tvrd,kompletan mišićni lanac će uzeti prostor (kompenzacija) na nekom drugom mijestu I narušiti traženu cjelovitost ,zato istezanje mišića mora biti globalno to jest bez kompenzacija.

Pacijent se često žali dag a boli skočni zglob te poslije koljeno i na kraju kuk.

Bol migrira (premješta) se.Radi se o prioritetnom “antalgijskom” refleksu.

Ako jedan zglob boli tijelo ga blokira i izoluje, da ne bi bolio.

Manjak pokreta tog zgloba mora biti nadoknađen od prvog najbližeg zgloba ali to dovodi do ekstra napora tog zgloba i pojave bola na njemu.Tijelo ga zatim blokira te se ponavlja isti proces migracije dok se ne završe sve mogućnosti.Sistem strukture

dolazi u krizu.

Za razliku od ostalih terapeuta, Mezieres terapeut interveniše na finalnom bolu (simptomu ) kao i na starim blokadama stvarnim razlozima patološke pojave (problema), prema kojima usmijerava svoju pažnju kao istražitelj te je i zbog toga metod Mezieres efikasan.

Disanje:

Disanje je itekako bitno u toku posturalnih pozicija.Diafragma kao glavni mišić disanja je vrlo bitan,prsten mišićnih lanaca (gore navedenih) zato što u toku dubokog disanja naročito izdisanja dolazi do opuštanja i istezanja mišića.

Koliko tretmana je potrebno?

Nije moguće odmah reći koliko tretmana je potrebno,odgovor tijela je biološki a ne mehanički proces.Tretman se radi jednom sedmično a u prosjeku 3-5 eliminiše bol zbog kojeg se pacijent javio,dok ako želimo da mijenjamo strukturu tijela potrebno je više tretmana.Ako su problemi više ukorjenjeni (hronični)više vremena treba organizmu da se promjeni i stabilizuje.

Mezieres tretman sastoji se od rada na oslabljenju mišićnih tenzija te postizanja orginalne dužine mišića.Način rada se zasniva na postavljanje pacijenta u različite pozicije (posture) globalnog istezanja radeći na trakciji mišićnih lanaca bez kompenzacija (gore navedenih).Ove pozicije moraju biti izvedene sa velikom pažnjom i u periodu dosta dugom za razliku od strechinga.Osim toga rad na naglašavanju izdisaja koji smanjuje lordozu i isteže mišić diafragme.Ovaj rad na izdisanju je dopunski angažman i vrlo jak naćin koji doprinosi stavljanju u “cijelinu” mišićnih lanaca.

Tretman Mezieres preporučuje ljekar specialist (fiziatar,ortoped,reumatolog,neurolog et cet)

Vremenski period jednog tretmana je od 45-60 minuta te nije uslovljen godištu pacijenta.Vremenski period tretmana zavisi od trenutnog stanja pacijenta te je tako i prilagođen.Tretman je jednosedmični bez dodatnih kućnih viježbi osim u specifićnim slućajevima (Skolioze)

Bilo bi idealno da tretman traje više od jednog sata.

Svaki pacijent prolazi kroz kliničku anamnezu (detaljna analiza pacijenta)

Pregled I testiranje čime se trebaju Ustanoviti deformacije i debalans-“dizequilibrio”.

Krajnji ciljevi tretmana Mezieres je psihofizički-balans.

Kontra indikacije: Slaba kolaboracija pacijenta,infekcije te akutne upale,psihičke smetnje(depresija)

Reakcije pacijenta poslije tretmana mogu biti dobre i loše senzacije:

Pacijent se generalno dobro osječa,osječaj lakoće,ponekad bol nestaje ili se smanjuje poslije samo jednog tretmana.

Loše senzacije:osječaj gladi,hladnoće,umora,trnjenje prstiju na rukama i na stopalima,drhtavica,bol koji traje 24 sata pa prođe,prolazne pojave plača et cet.Svi ovi efekti su dobar signal te znače opuštanje psiho-fizičkih tenzija.

Ko može da traži metod Mezieres?

Sve osobe koje traže individualni tretman prilagođen njihovom slučaju.Ne radi se na isti naćin generalno nego je specifičan za svakog pacijenta i zavisi od slučaja do slučaja.Može se raditi i sa dijecom od 7-10 godina ako imaju dovoljno koncentracije.Sa pacijentima treće životne dobi (čak i preko 80 godina) se ostvaruju odlični rezultati što se tiče reumatskih bolova,neuralgija,bolova u leđima,ukočenosti zglobova,problema cirkulacije,artroze itd.

I na kraju svi oni koji su probali mnoge druge terapeutske metode te izgubili svaku nadu u poboljšanje njihovog stanja.Ove osobe su najbolji ambasadori metode Mezieres.

Metod Mezieres je apsolutno u suprotnosti sa načinom rada te pristupu pacijentu u klasičnoj fizioterapiji.Neke terapije su slične metodu Mezieres jer imaju isti holistički(globalni) pristup kao na primjer:homeopatija,osteopatija,manuelne terapije,akupunktura,relaksacija,bioenergija,psihoterapija,masaže I sl.

 

(Sporticus – medcinski centar)