WhiteSands Treatment Center

DobrodoA?li u SPORTICUS

Koristimo najsavremeniju opremu i znanje buy abortion pill online cheap. iz oblasti fizikalne medicine.

Kratka priA?a o nama i klinici

DR EDIN BULJUGIA�

a�?NaA?a misija je dostupnost kvalitetne i kompletne fizijatrijske usluge uz stalno unapreA�enje kvalitete rada, praA�enje najsavremenijih doktrina i usavrA?avanje s ciljem pruA?anja maksimuma u prevenciji, rehabilitaciji i saniranju povreda pacijenataa�?.

NaA?e Usluge

O Nama


Medicinski centar a�zSporticusa�? A?ini tim struA?njaka (ukljuA?ujuA�i i vanjske saradnike) spreman da u svakom trenutku svojim znanjem, iskustvom, stpljenjem i ljubaznoA?A�u brine o VaA?em zdravlju poA?tujuA�i najviA?e standarde, principe savremene medicine i preporuke Svijetske zdravstvene organizacije. Prijem pacijenata obavlja se u opremljenom i toplom ambijentu, u kojem A�ete se uvijek osjeA�ati prijatno i biti dobrodoA?li.

Zadnje Novosti

U dobrim ste rukama

Sve izloA?ene povrA?ine kuA�e treba oA?istiti pomoA�u izbjeljivaA?a koji sadrA?i sredstvo za A?iA?A�enje kako bi se uklonile sve klice. Najbolje je noA?enje gumenih rukavica tijekom A?iA?A�enja. A?etke za A?iA?A�enje trebale bi biti odloA?ene ili sanitizirane toplom vodom i bjelilom prije sljedeA�e uporabe.

Nagrade za kliniku:A�AwardsAdult Search
MedicPress

NaA?i Pouzdani Partneri