Dobrodošli na stranicu Sporticus Medicinski Centar

Telefon Sarajevo

+387 33 202 502

Telefon Tuzla

+387 35 299 019

kineziterapijaw
Kineziterapija (grčke riječi kinein – kretati se, kinezis – pokret) je oblast fizikalne terapije koja se bavi primjenom pokreta u svrhu liječenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja dijelova i organizma u cijelini.

Kineziterapija kao dio fizikalne terapije predstavlja jedan od najvažnijh aspekata medicinske rehabilitacije. Ona se bavi primjenom sistematizovanih pokreta pojedinih dijelova tijela ili cijelog tijela u vidu vježbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamjene funkcija lokomotornog aparata, kao i organa i sistema koji su u funkcionalnoj vezi sa lokomocijom.

Cilj kineziterapije je maksimalno iskorištavanje svih potencijala tretiranog pacijenta sa akcentom na optimalni mogući oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata.

Kineziterapija obuhvata aktivne i pasivne vežbe.
Aktivne vježbe se dijele na:
– aktivne potpomognute
– aktivne nepotpomognute
– aktivne vježbe sa otporom.

Ona se primenjuje u gotovo svim medicinskim specijalnostima kod brojnih patoloških stanja, ali i preventivno. Apsolutnih kontraindikacija praktično nema, a relativne su malobrojne.
U izvođenju jednog pokreta učestvuje više anatomskih struktura:
– koštani sistem
– zglobovi
– mišići
– periferni nervni sistem
– centralni nervni sistem

Još veći značaj kineziterapija dobija upravo zbog toga što pokret dovodi do angažovanja i ostalih organskih sistema : kardiovaskularnog, respiratornog, endokrinog idr.
Zato je danas kineziterapija obavezni dio rehabilitacije ne samo kod bolesti i povreda koštano-zglobnog sistema (lokomotornog aparata), već i kod bolesti srca i krvnih sudova, bolesti disajnih organa, nefroloških, neuroloških i drugih bolesnika

KINEZITERAPIJA MORA BITI STRUČNO VOĐENA I DOZIRANA!

Propisuje je doktor, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije a sprovodi je viši fizioterapeut uz nadzor ljekara. Doziranje kineziterapije zahtijeva poznavanje opšteg stanja organizma (kardiovaskularni sistem, respiratorni sistem, nervni sistem, psihička spremnost i motivacija, zanimanje pacijenta, da li se nekada bavio sportom…).

Terapijski efekti kineziterapije su:

– povećanje mišićne snage i elastičnosti
– povećanje obima pokretljivosti u zglobovima
– poboljšanje  funkcije  kardiovaskularnog sistema, disajnih organa, nervnog  sistema i organa za varenje
– poboljšanje cirkulacije i ubrzanje lokalnog metabolizma i procesa oporavka organizma u cjelini
– stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti

Oblici kineziterapije koje sprovodimo u Medicinskom centru „Sporticus“ su:

– kineziterapija posle preloma kosti,sportskih i drugih povreda (saniranje kontraktura)
– kineziterapija za cervikalni sindrom
– kineziterapija za lumbalni sindrom
– kineziterapija  kod  perifernih artroza  (gonartroza, koksartroza, artroza sitnih zglobova šaka)
– kineziterapija   posle prijeloma kosti,sportskih i drugih povreda (saniranje kontraktura)
– vježbe za osteoporozu
– korektivna gimnastika (predstavlja skup fizičkih vježbi doziranih po intenzitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primjenjivati preventivno kod djece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski ako oni već postoje)
– vježbe za skoliozu i kifozu
– vježbe za korekciju ravnih stopala
– vježbe disanja
– vježbe relaksacije
– edukacija zaštitnih položaja i pokreta

EnglishBosnia