Dobrodošli na stranicu Sporticus Medicinski Centar

Telefon Sarajevo

+387 33 202 502

Telefon Tuzla

+387 35 299 019

Pregled fizijatra obuhvata opšti pregled i specijalni deo pregleda. 

 1. U opštem delu pregleda ljekar uzima anamnezu tj. sledece podatke od pacijenta: lične podatke, glavne tegobe koje pacijent ima, zatim detaljne podatke o početku i razvoju sadašnje bolesti, ranije bolesti i operacije, kao i porodičnu anamnezu.
 2. Specijalni deo pregleda predstavlja klinički pregled pacijenta kada ljekar ispituje:
 • posturu (stav,držanje tela) 
 • hod 
 • aktivnu i pasivnu pokretljivost kičme i svih zglobova 
 • tonus, trofiku i snagu mišića po MMT (manuelnom mišićnom testu) 
 • refleksnu aktivnost 
 • senzibilitet 
 • antropometrijske mere (mere se obim i dužina ekstremiteta) 
 • stanje periferne cirkulacije 
 • test aktivnosti dnevnog života ( ADŽ test) kroz specifične kineziološke testove  

Uz klinički pregled, ukoliko je potrebno sprovode se dodatna dijagnostička ispitivanja, kao što su: 

- Kompjuterska analiza držanja tijela 

-Komjuterska analiza opterečenja na stopalima(Pedobarografija) 

-Kompjuterska analiza obima pokretljivosti zglobova i fleksibilnost velikih mišičnih grupa 

-Termografija (Infrared analiza stanja aktivnosti korijenova nerava kičmene moždine i pripadajučih mišičnih grupa ) 

EnglishBosnia