Dobrodošli na stranicu Sporticus Medicinski Centar

Telefon Sarajevo

+387 33 202 502

Telefon Tuzla

+387 35 299 019

 
O Meni

Aldina Alibegović – magistar fizioterapije. Magistrirala na fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu 2018. godine. Odmah nakon magisterija sam upisala doktorski studij na istoimenom fakultetu, tj. trenutno sam doktorant.

Stručne kvalifikacije:

1.Certifikat za učešće na seminaru: „ Edukacija i rehabilitacija osoba s  razvojnim poteškoćama.“

2. Certifikat za učešće na konferenciji: „Diskriminacija i osobe s invaliditetom.“

3. Certifikat za učešće na 5. Kongresu pedijatara u Bosni i Hercegovini 10.05 – 13.05.2018 – hotel Mellain, Tuzla

4. Certifikat za učešće na 3. Međunarodnom kongresu fizioterapeuta Bosne i Hercegovine od 12.10 – 14.10.2018 godine.

5. Certifikat za učešće na međunarodnoj konferenciji “Dani zdravstvenih nauka.” 20.12.2018. – hotel Hils, Sarajevo.

6. Certifikat za aktivno učešće na drugoj međunarodnoj konferenciji “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji regabilitaciji.” 05.04 – 07.04.2019 – hotel Hollywood Sarajevo

EnglishBosnia