Alipašina 49, 71 000, Sarajevo - BiH
Dijagnostika

Proces određivanja stanja ili bolesti, zasnovan na amnezi pacijenta i specijalnom pregledu može se dopuniti rezultatima dijagnostike koju pacijent posjeduje (EMNG gornjih i donjih ekstremiteta, Muskuloskeletni ultrazvuk, Collor doppler krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta).

Kada je neophodno, dijagnoza se postavlja TIMSKI, multidisciplinarno,, konsultacijom doktora drugih specijalnosti: neurologa, neurohirurga, ortopeda, reumatologa, vaskularnog hirurga.

Nakon postavljene dijagnoze pravi se INDIVIDUALNI TERAPIJSKI PLAN, optimalan za svakog pacijenta koji podrazumjeva primjenu odgovarajućih medikamenata, fizikalne terapije i kineziterapije tj. medicinske vjezbe.

Kompjuterska analiza držanja tijela je najbrži, najednostavniji, najsigurniji metod procjene držanja tijela, utvrđivanja stepena razvoja deformiteta (u širem smislu značenja) ili prediktor razvoja deformiteta lokomotornog aparata.

Postura objedinjuje biomehaničke parametre tijela kojim se definiše njegovo držanje, ukazujući na odnose svih segmenata tijela. Pravilno držanje, odnosno posturalni status tijela, upravo je uslovljen pravilnim funkcionisanjem aktivnog dijela lokomotornog aparata. Preveliko i jednostrano opterećenje, slabost mišićnih grupa, dovodi do poremećaja pravilnog držanja uzrokujući različite promjene u smislu odstupanja segmenata aparata za kretanje od pravilnog držanja. Ova odstupanja mogu se identifikovati za segment: grudnog koša, kičmenog stuba, gornjih i donjih ekstremiteta, odnosno stopala.

Pedobarografija je kompjuterska, dimanička analiza stopala koja omogućava uočavanje tačaka opterečenja kod pojedinih oboljenja. Pedobarografija se koristi kod djece sa deformitetima stopala, osoba koje imaju česte bolove u stopalima, koljenima ili leđima. Najčešća oboljenja koja indiciraju pedobarografiju i kreiranje ortopedskih uložaka su:

-ravna i uvrnuta stopala
-koštani trn u peti
-upala ahilove tetive

Pedobarografija omogućava analizu, ne samo otiska stopala već i opterećenja u potpunosti, kroz balans, statiku i dinamične kretnje.

Neadekvatni ulošci kreirani bez detaljne analize stopala, posebno kod djece, mogu dovesti do velike štete i asimetričnih stanja tijela.

Stopalo je temelj cijelog tijela, zato ne zanemarujte njegov učinak na cjelokupnu posturu tijela.

Termografija je pouzdan i potpuno bezbolan test koji bez upotrebe zračenja mjeri temperaturu duž kičmenog stuba. Za razliku od mnogih drugih testova, termografija ima mogućnost da pokaže područja iritacije nerava. Za manje od 15 sekundi skeniraju se područja asimetrije kao i vrući predjeli usljed akutnog oštećenja mekog tkiva, upale zglobova, izbačenosti diska i drugih stanja vezanih za kičmu. Test je potpuno siguran i za djecu.

U kombinaciji sa CT i MRI, termografska analiza daje izvrsne rezultate u dijagnostici trenutnog stanja upale mekotkivnih struktura ili iritacije nervnog sistema, te omogućava brže i bolje uspostavljanje tačne dijagnoze, a samim tim i planiranje programa rehabilitacije.

Kod bolnih sindroma vrata i leđa termografska analiza je odličan pokazatelj iritiranog područja koji pomaže da se napravi adekvatan program terapije i rehabilitacije za svakog pacijenta.

Preventivni pregledi kod djece se provode na način da se antropološki podaci uzimaju u vidu visine i težine tijela; širina zdjelice, ramena, kukova, bedrene kosti; obima natkoljenice; dužina ruke; te kožni nabori nadlaktice, leđa, trbuha. Nakon toga detaljan klinički pregled s naglaskom na pregled koštano-mišićnog sistema, detaljna inspekcija kralješnice i leđa, pregled kože i ekstremiteta, inspekcija i palpacija abdomena i prsnog koša, pregled glave te vanjski pregled ušiju i nosa te auskultacija srca i pluća. Također je uključeno mjerenje pritiska i pulsa u mirovanju. Medicinska anamneza i klinički pregled osim na općenito zdravlje i odsustvo bolesti moraju biti usmjerene na određeni sport kojim se kandidat bavi te detaljno pregledati sve moguće kontraindikacije odnosno da zahtjevi tog sporta budu usklađeni sa zdravstvenim stanjem kandidata. Daljnja dijagnostika se odnosi na elektrokardiogram (EKG) u mirovanju i EKG nakon opterećenja u vidu sklekova ili čučnjeva te na spirometriju. Obavezan je i pregled vida te utvrđivanje postojanja dioptrije, odnosno urednog nalaza vida s korekcijom ili bez nje.

Antropometrija predstavlja metodu mjerenja ljudskog tijela, odnosno pojedinih dijelova tijela, kojom se kvantitativno određuju morfološke osobine i sagledava objektivna slika stanja rasta ispitivane osobe.

Četiri antropometrijske mjere uobičajeno su registrirane u zdravstvu: težina, visina, obim struka (struk) i obim kukova (kuk). Osim toga, često se koriste dva koeficijenta izvedena iz ovih mjera, indeks tjelesne mase (BMI, težina kg/visina2 m2) i omjer struka i bokova (struk/kuk).

Koja je procedura antropometrijskih mjerenja?

Antropometrijska mjerenja su niz kvantitativnih mjerenja mišića, kostiju i masnog tkiva koji se koriste za procjenu sastava tijela. Glavni elementi antropometrije su visina, težina, indeks tjelesne mase (BMI), obimi tijela (struk, bokovi i eksteremiteti) i debljina nabora kože.

Antropometrija predstavlja metode detekcije deformiteta,mjerenja, testiranja i analize trenutnog stanja tijela,koštano-mišićno, sistema (segmentalno i u cjelini),posture i biomehanike, sa ciljem korekcije i praćenja.Antropometrija kod predškolske i školske djece je polazna osnova i referenca od koje se polazi i konstatuje stanje tijela.Kao metod, značajna je u prevenciji nastanka deformiteta kao i u procesu korekcije.U svakoj fazi korekcije, antropometrija je tačka od koje se kreće i put ka pravilnom rastu i razvoju koji će omogućiti da se tijelo maksimalno razvije.

Antropometrijskim mjerenjem dobivamo podatke o veličini, obliku i sastavu ljudskog tijela, posebno odnosu mišića i masti u organizmu.

Mjere se sljedeće vrijednosti: visina, težina, udio i distribucija masti u organizmu, na sedam točaka
mjerenje opsega raznih dijelova tijela: potkoljenica, natkoljenica, trbuh, prsa…

Analizatori nam pokažu: težinu, postotak tjelesne masnoće, sadržaj vode u tijelu, mišićnu masa, ocjenu građe / tjelesne figure, koštanu masu, bazni metabolizam, indeks tjelesne mase (ITM), nivo masnoće u trbuhu, pojedinačnu analizu tjelesne masnoće, pojedinačnu analizu mišićne mase.

Mobee fit je inovativan sistem za otkrivanje pokretljivosti zglobova. Koristeći visoko preciznu senzorsku tehnologiju, omogućava precizno i reproducibilno stanje mobilnosti. Mobee fit nudi jasnu i razumljivu procjenu mobilnosti. Sva mjerenja se procjenjuju pod preventivnim aspektima i prikazuju u obliku svjetlosnih dijagrama i grafikona.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.