Dobrodošli na stranicu Sporticus Medicinski Centar

Telefon Sarajevo

+387 33 202 502

Telefon Tuzla

+387 35 299 019

 

Pregled ljekara, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije obuhvata opći pregled i specijalni dio pregleda.

U općem dijelu pregleda uzimaju se sljedeći podaci od pacijenta, tzv. Anamneza:
– lični podaci,
– glavne tegobe,
– sadašnja bolest,
– ranije bolesti,
– porodična anamneza
– psihosocijalna anamneza.

Specijalni pregled podrazumijeva procjenu funkcionalnog stanja pacijenta, tzv. Status functionalis, kada ljekar procjenjuje:
– posturu (stav, držanje tijela)
– hod
– aktivnu i pasivnu pokretljivost trupa i extremiteta
– tonus, trofiku i snagu mišića po MMT (manuelnom mišićnom testu)
– refleksnu aktivnost
– senzibilitet
– antropometrijske mjere (mjere se obim i dužina ekstremiteta)
– stanje periferne cirkulacije
– test aktivnosti dnevnog života (ADŽ test)

Uz klinički pregled, ukoliko je potrebno sprovode se dodatna dijagnostička ispitivanja u medicinskim ustanovama sa kojima imamo saradnju, kao što su:

– laboratorijska ispitivanja (pregled krvi i urina)
– RTG
– CT (kompjuterizovana tomografija) tj. skener
– MR (magnetna rezonanca)
– EDg (elektromioneurografija – EMNG gornjih i donjih ekstremiteta)
– ultrazvuk mekih tkiva i zglobova
– Doppler krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta

Kada je neophodno, dijagnoza se postavlja timski, konsultacijom doktora drugih specijalnosti: neurologa, neurohirurga, ortopeda, reumatologa, vaskularnog hirurga.
Nakon postavljene dijagnoze pravi se individualni terapijski plan, optimalan za svakog pacijenta koji podrazumeva primjenu medikamenata, fizikalne terapije i kineziterapije.

Jedan od terapijskih izbora je masaža, kao oblik mehanoterapije, masaža sa medicinskim istezanjem mišića (poseban program naše ustanove), pasivno i aktivno istezanje mišića.

Zahvaljujući napretku i razvoju tehnologije, posebno elektronike, dolazi i do naglog razvoja “aparaturne fizikalne terapije” ( elektro -, magneto -, foto -, sonoterapije…). I pored toga “kraljicom” fizikalne terapije smatra se kineziterapija – terapija pokretom!

A danas najveći trend u terapiji predstavlja kineziotaping.

BosniaEnglish