Dobrodošli na stranicu Sporticus Medicinski Centar

Telefon Sarajevo

+387 33 202 502

Telefon Tuzla

+387 35 299 019

Pregled ljekara, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije obuhvata opA�i pregled i specijalni dio pregleda.

U opA�em dijelu pregleda uzimaju se sljedeA�i podaci od pacijenta, tzv. Anamneza:
a�� liA?ni podaci,
a�� glavne tegobe,
a�� sadaA?nja bolest,
a�� ranije bolesti,
a�� porodiA?na anamneza
a�� psihosocijalna anamneza.

Specijalni pregled podrazumijeva procjenu funkcionalnog stanja pacijenta, tzv. Status functionalis, kada ljekar procjenjuje:
a�� posturu (stav, drA?anje tijela)
a�� hod
a�� aktivnu i pasivnu pokretljivost trupa i extremiteta
a�� tonus, trofiku i snagu miA?iA�a po MMT (manuelnom miA?iA�nom testu)
a�� refleksnu aktivnost
a�� senzibilitet
a�� antropometrijske mjere (mjere se obim i duA?ina ekstremiteta)
a�� stanje periferne cirkulacije
a�� test aktivnosti dnevnog A?ivota (ADA? test)

Uz kliniA?ki pregled, ukoliko je potrebno sprovode se dodatna dijagnostiA?ka ispitivanja u medicinskim ustanovama sa kojima imamo saradnju, kao A?to su:

a�� laboratorijska ispitivanja (pregled krvi i urina)
a�� RTG
a�� CT (kompjuterizovana tomografija) tj. skener
a�� MR (magnetna rezonanca)
a�� EDg (elektromioneurografija a�� EMNG gornjih i donjih ekstremiteta)
a�� ultrazvuk mekih tkiva i zglobova
a�� Doppler krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta

Kada je neophodno, dijagnoza se postavlja timski, konsultacijom doktora drugih specijalnosti: neurologa, neurohirurga, ortopeda, reumatologa, vaskularnog hirurga.
Nakon postavljene dijagnoze pravi se individualni terapijski plan, optimalan za svakog pacijenta koji podrazumeva primjenu medikamenata, fizikalne terapije i kineziterapije.

Jedan od terapijskih izbora je masaA?a, kao oblik mehanoterapije, masaA?a sa medicinskim istezanjem miA?iA�a (poseban program naA?e ustanove), pasivno i aktivno istezanje miA?iA�a.

ZahvaljujuA�i napretku i razvoju tehnologije, posebno elektronike, dolazi i do naglog razvoja a�?aparaturne fizikalne terapijea�? ( elektro -, magneto -, foto -, sonoterapijea��). I pored toga a�?kraljicoma�? fizikalne terapije smatra se kineziterapija a�� terapija pokretom!

A danas najveA�i trend u terapiji predstavlja kineziotaping.

EnglishBosnia