Dobrodošli na stranicu Sporticus Medicinski Centar

Telefon Sarajevo

+387 33 202 502

Telefon Tuzla

+387 35 299 019

A�

A�

Kompjuterska posturalna analiza drA?anja tijelaA�

Kompjuterska analiza drA?anja tijela je najbrA?i, najednostavniji, najsigurniji metod procjene drA?anja tijela, utvrA�ivanja stepena razvoja deformiteta (u A?irem smislu znaA?enja) ili prediktor razvoja deformiteta lokomotornog aparata.A�

Postura objedinjuje biomehaniA?ke parametre tijela kojim se definiA?e njegovo drA?anje, ukazujuA�i na odnose svih segmenata tijela. Pravilno drA?anje, odnosno posturalni status tijela, upravo je uslovljen pravilnim funkcionisanjem aktivnog dijela lokomotornog aparata. Preveliko i jednostrano optereA�enje, slabost miA?iA�nih grupa, dovodi do poremeA�aja pravilnog drA?anja uzrokujuA�i razliA?ite promjene u smislu odstupanja segmenata aparata za kretanje od pravilnog drA?anja. Ova odstupanja mogu se identifikovati za segment: grudnog koA?a, kiA?menog stuba, gornjih i donjih ekstremiteta, odnosno stopala.A� Online Drugstore, cialis 5 mg price walgreens, Free shipping, buying Ethionamide, Discount 10%

EnglishBosnia