Dobrodošli na stranicu Sporticus Medicinski Centar

Telefon Sarajevo

+387 33 202 502

Telefon Tuzla

+387 35 299 019

Kineziterapija (grčke reči kinein – kretati se, kinezis – pokret) je oblast fizikalne terapije koja se bavi primjenom pokreta u svrhe liječenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja dijelova i organizma u cjelini.

Kineziterapija predstavlja jedan od najvažnijh aspekata medicinske rehabilitacije.

Ona se bavi primjenom sistematizovanih pokreta pojedinih dijelova tijela ili cijelog tijela u vidu vježbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamjene funkcija lokomotornog aparata, kao i organa i sistema koji su u funkcionalnoj vezi sa lokomocijom.

Cilj kineziterapije je maksimalno iskorištavanje svih potencijala tretiranog pacijenta sa akcentom na optimalni mogući oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata.

Kineziterapija obuhvata aktivne i pasivne vježbe.

Aktivne vežbe se dijele na:

– aktivne potpomognute

– aktivne nepotpomognute

– aktivne vežbe sa otporom

Ona se primjenjuje u gotovo svim medicinskim specijalnostima kod brojnih patoloških stanja.

Terapijski efekti kineziterapije su:

– povećanje mišićne snage i elastičnosti

– povećanje obima pokretljivosti u zglobovima

– poboljšanje funkcije kardiovaskularnog sistema, disajnih organa, nervnog sistema i organa za varenje

– poboljšanje cirkulacije i ubrzanje lokalnog metabolizma i procesa oporavka organizma u celini

– stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti

EnglishBosnia