Dobrodošli na stranicu Sporticus Medicinski Centar

Telefon Sarajevo

+387 33 202 502

Telefon Tuzla

+387 35 299 019

kondicioniranjew

Kondicioniranje se moA?e definirati kao proces unapreA�enja motoriA?kih i funkcionalnih sposobnosti, morfoloA?kih karakteristika, zdravstvenog statusa sportaA?a te za tu svrhu potrebnih motoriA?kih znanja.

Nije sluA?ajno A?to su rijeA?i a�?u formia�? i a�?zdrava�? A?esto povezane. Razina tjelesne kondicije odraA?ava opA�e zdravstveno stanje, a vaA?u kondiciju uglavnom uvjetuje koliA?ina treninga, odnosno aktivnosti, koje svakodnevno obavljate.

Cilj kondicioniranja u sportu je da se poboljA?a takmiA?arska sposobnost poveA�anjem proizvodnje energije tokom odreA�ene aktivnosti.

Da bi ostvarili dobre rezultate sportisti moraju da treniraju na nivou koji prevazilazi onaj potreban za poboljA?anje zdravlja. OdgovarajuA�i program kondicioniranja, koji ukljuA?uje periode fiziA?ke aktivnosti i odgovarajuA�eg oporavka, moA?e dovesti do poboljA?anja takmiA?arske sposobnosti (rezultata), poveA�anja otpornosti na povrede vezane za sportsku aktivnost i poveA�anje motivacije za trening.

Izostanak povreda vezanih za sportsku aktivnost nije realan cilj, ali redovni kondicioni programi, posebno tokom takmiA?arske pauze i u predsezonskom periodu najverovatnije A�e poveA�ati otpornost sportiste na povrede i smanjiti ozbiljnost povrede (ako do nje doA�e), kao i smanjiti rizik od pretreniranosti. Ovo je posebno vaA?no za ambiciozne mlade sportiste, koji imaju veA�i rizik za povrede koljena.

UA� Medicinskom centru a�?Sporticusa�? Vam nudimo posebno uraA�ene programe kondicioniranja, koje se rade pod nadzorom ljekara specijaliste,fizioterapeuta,somatopeda i i A?kolovanog kondicionog trenera.
Ispod staviti slike (kao i u drugim stavkama) prezentacije vjeA?banja.

EnglishBosnia