Dobrodošli na stranicu Sporticus Medicinski Centar

Telefon Sarajevo

+387 33 202 502

Telefon Tuzla

+387 35 299 019

S_POVREDEw

Medicinski centar Sporticus je jedina medicinska ustanova u BiH, koja se specifiA?no bavi prevencijom i rehabilitacijom sportskih povreda

PREVENCIJA SPORTSKI POVREDA

TumaA?enje sportskih povreda kao neA?ega A?to je dio igre ukazuje da se malo toga moA?e uA?initi da se sprijeA?i njihova pojava i ozbiljnost. MeA�utim, na osnovu sprovedenih studija doA?lo se do saznanja da to nije istina. Ukoliko se posveti paA?nja faktorima rizika koji dovode do sportskih povreda, posebno meA�u mladim sportistima, one se mogu smanjiti za 20 do 50%. To vaA?i za akutne, kao i za povrede vezane za pretreniranost (overuse). Nije potrebno pomenuti da je klupski ljekar a�zkljuA?ni igraA?a�? u prevenciji sportskih povreda sportista.
Kada je u pitanju prevencija akutnih povreda situacija je priliA?no jasna. Prije nego A?to budemo pokazali naA?ine prevencije povreda pretreniranosti – mnogo kompleksnijeg zadatka ljekara sportskog tima – prvo A�emo sagledati kljuA?ne taA?ke sprijeA?avanja pojave akutnih povreda.

FIZIOTERAPIJSKE I REHABILITACIJSKE METODE KODA�POVREDE SPOTISTA

Rehabilitacija je sloA?eni proces ponovnog osposobljavanja za svakodnevni i profesionalni A?ivot, te za emotivnu i socijalnu stabilnost osobe, koje izgube tu sposobnost potpuno ili djelimiA?no zbog bolesti ili povrede.
U sportu to konkretno znaA?i povratak sportiste u psihofiziA?ko stanje identiA?no onome prije nastanka povrede. Proces rehabilitacije zapoA?inje neposredno nakon povreA�ivanja i odvija se onoliko dugo koliko to traA?e naruA?ene sposobnosti i individualno je prilagoA�en svakom sportisti. Rehabilitacija sportskih povreda je u mnogo A?emu drugaA?ija od uobiA?ajenih rehabilitacijskih postupaka. Jedna od znaA?ajnijih razlika je nastojanje da se sportistu nakon povrede (ako to povreda ne zahtjeva), ne mora staviti na uvjete strogog mirovanja.
I kod najstroA?ijih povreda, koje zahtjevaju imobilizaciju dijelova tijela potrebno je napraviti individualni program vjeA?banja nepovrijeA�enog dijela tijela koji A�e saA?uvati miA?iA�nu masu, pokretljivost zglobova i kraljeA?nice, a sportista A�e imati osjeA�aj da nije izgubljen za fiziA?ku aktivnost.
Zadaci postupka za rehabilitaciju sportskih povreda usmjereni su na: odrA?avanje miA?iA�ne mase i kvaliteta miA?iA�a, pokretljivost zglobova i prevencija kontraktura, oA?uvanje propriocepcije, odrA?avanje kvalitete funkcionalnih gibanja u pojedinim sportovima, umanjivanje gubitka sportskih vjeA?tina, te oA?uvanje kardiovaskularnih sposobnosti.

Kako bi znali da su ciljevi rehabilitacije sportskih povreda ispunjeni potrebno je provjeriti sljedeA�a stanja:
a�?Izostanak boli u svim aktivnostima
a�?OA?uvanje funkcionalnih kapaciteta svih zglobova
a�?UnapreA�enje kvalitete i kvantitete miA?iA�ne mase
a�?VraA�anje sportske vjeA?tine na razinu prije povrede
a�?Funkcionalnost proprioceptivnog aparata
a�?Optimalna razina razvijenosti izdrA?ljivosti i snage kao predpostavka za naredna optereA�enja
a�?PsihofiziA?ka spremnost sportaA?a

Rehabilitacija sportista je vrlo zahtjevan posao koji traA?i znanje, vjeA?tinu, strpljenje i individualni pristup svakom sportisti i svakoj povredi. Online Drugstore, cialis for sale usa, Free shipping, arimidex buying online, Discount 10%

EnglishBosnia