Dobrodošli na stranicu Sporticus Medicinski Centar

Telefon Sarajevo

+387 33 202 502

Telefon Tuzla

+387 35 299 019

Fizijatar je ljekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Pregled fizijatra obuhvata opšti pregled i specijalni dio pregleda.

1. U opštem dijelu pregleda ljekar uzima anamnezu tj. sljedeće podatke od pacijenta: lične podatke, glavne tegobe koje pacijent ima, zatim detaljne podatke o početku i razvoju sadašnje bolesti, ranije bolesti i operacije, kao i porodičnu anamnezu.

2. Specijalni dio pregleda predstavlja klinički pregled pacijenta kada ljekar ispituje:

•posturu (stav,držanje tijela)
•hod
•aktivnu i pasivnu pokretljivost kičme i svih zglobova
•tonus, trofiku i snagu mišića po MMT (manuelnom mišićnom testu)
•refleksnu aktivnost
•senzibilitet
•antropometrijske mjere (mjere se obim i dužina ekstremiteta)
•stanje periferne cirkulacije
•test aktivnosti dnevnog života ( ADŽ test) kada je to potrebno

Uz klinički pregled, ukoliko je potrebno sprovode se dodatna dijagnostička ispitivanja, kao što su:

•laboratorijska ispitivanja (pregled krvi i urina)
•RTG – (Rentgenska snimanja )
•CT (kompjuterizovana tomografija) tj.skener
•MRI (magnetna rezonanca)
•EMNG (elektromioneurografija ruku i nogu )
•ULTRAZVUK mekih tkiva i zglobova
•DOPPLER krvnih sudova vrata, Doppler krvnih sudova ruku i nogu

Kada je neophodno, dijagnoza se postavlja TIMSKI, konsultacijom doktora drugih specijalnosti: neurologa, neurohirurga, ortopeda, reumatologa, vaskularnog hirurga.

Nakon postavljene dijagnoze pravi se INDIVIDUALNI TERAPIJSKI PLAN, optimalan za svakog pacijenta koji podrazumjeva primjenu odgovarajućih medikamenata, fizikalne terapije i kineziterapije tj. medicinske vjezbe.

EnglishBosnia